Gör en egen kostnadsfri ekonomisk analys av din BRF!

Med BoRank behöver du endast en årsredovisning för att ta reda på den ekonomiska statusen för din bostadsrättsförening. Klicka på starta och följ instruktionerna för att få fram din förenings BoRank.

Rörelsens intäkter

Ange föreningens totala intäkter. Föreningens totala intäkter hittar du ofta som första post under titeln resultaträkning.

Rörelseresultat

Ange föreningens resultat efter avskrivningar. Posten hittar du ofta under föreningens summerade utgifter. Ange beloppet med minustecken om resultatet är negativt.

Ränteintäkter

Ange föreningens ränteintäkter. Posten ligger vanligtvis under rubriken finansiella poster. Om posten saknas är ränteintäkterna lika med noll.

Räntekostnader

Ange föreningens ränteintäkter. Posten ligger vanligtvis under rubriken finansiella poster. Ange beloppet utan minustecken.

Årets resultat

Ange föreningens totala resultat för räkenskapsåret. Posten är ofta den sista i resultaträkningen. Ange beloppet med minustecken om resultatet är negativt.

Omsättningstillgångar

Ange föreningens totala omsättningstillgångar. Posten är ofta benämnd "Summa omsättningstillgångar" och återfinns i balansräkningen.

Eget kapital

Ange föreningens egna kapital. Posten är ofta benämnd "Summa eget kapital" och återfinns under titeln eget kapital.

Kortfristiga skulder

Ange föreningens kortfristiga skulder. Posten är ofta benämnd "Summa kortfristiga skulder" och är näst sist i balansräkningen.

Eget kapital och skulder

Ange föreningens eget kapital och skulder. Posten är ofta benämnd "Summa eget kapital och skulder" och är den sista i balansräkningen.

Din förenings BoRank

Bostadsrättsföreningen har en stark ekonomi. En viktning av föreningens nyckeltal visar på inga eller få svagheter.

Bostadsrättsföreningen har en neutralt värderad ekonomi. Föreningens nyckeltal visar på vissa svagheter.

Bostadsrättsföreningen har en svag ekonomi. Föreningens nyckeltal visar på flera svagheter.

Bostadsrättsföreningen har en stark ekonomi. En viktning av föreningens nyckeltal visar på inga eller få svagheter. Ett eller flera delbetyg som fått betyget F.

Bostadsrättsföreningen har en neutralt värderad ekonomi. Föreningens nyckeltal visar på vissa svagheter. Ett eller flera delbetyg som fått betyget F.

Bostadsrättsföreningen har en svag ekonomi. Föreningens nyckeltal visar på flera svagheter. Ett eller flera delbetyg som fått lägsta möjliga betyg.

Bostadsrättsföreningen har en svag ekonomi. Föreningens nyckeltal visar på flera svagheter. Flera, tillsammans viktiga nyckeltal har fått lägsta möjliga betyg.